GIỚI THIỆU

Chào đón ứng viên gia nhập Akatsuki

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
0888 151 533

  Thông tin ứng viên

  dịch vụ

  Giám sát hệ thống CCTV

  The Love Boat promises something for beat of just one drum a young loner on crusade to champion innocent.

  Dịch vụ hỗ trợ tại sảnh

  Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng khách hàng, đội ngũ sự chúng tôi còn có được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ khác,…

  Kiểm soát ra vào

  The Love Boat promises something for beat of sethh reyebtsyt

  Tư vấn lắp đặt các hệ thống

  Từ các hệ thống an ninh báo động tại gia đình đến giám sát các hệ thống CCTV phức tạp tại các tòa nhà, cơ sở thương mại,..

  An ninh sự kiện

  Chúng tôi tiến hành đánh giá rủi ro chuyên sâu trước khi triển khai, tư vấn về sự kiện như tỷ lệ nhân viên và khách, vị trí chiến lược cũng như cách…

  An ninh cá nhân

  Tùy vào nghề nghiệp hay lối sống, một số tình huống thường nhật có thể phát sinh những rủi ro nhất định, dù là ngẫu nhiên hay có chủ đích…